Joanna Asikainen, +358 500 403 630, ota yhteyttä
Joanna Asikainen
Joanna AsikainenSertifioitu Coach, Konsultti, Toimitusjohtaja
Olen ratkaisukeskeinen tuloksentekijä ja työskennellyt lukuisissa kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten yritysten tulosten parantamiseksi. Vien muutoshankkeet määriteltyyn lopputulokseen yhteistyössä kanssasi.  Saan kiitosta kyvystäni innostaa ja haastaa ihmisiä rakentavasti. Asiakastyöni onnistumista kuvaa parhaiten se, että asiakassuhteeni ovat pitkäaikaisia. Se on myös paras referenssini.

Luottamus ja sitoutuminen ovat avainsanoja työssäni. Ilman luottamusta ei synny tuloksia. Niin henkilöstöön liittyvät kuin taloudellisetkin onnistumiset saavutetaan ihmisten kautta. On siis ratkaisevan tärkeää saada ihmiset mukaan muutokseen, motivoitumaan ja innostumaan omasta työstään.

Tutustutaan videolla!

Asiakkaiden kertomaa…

Joannasta välittyy aina innostus ja intohimo siihen mitä hän tekee.

Kai Rantanen, Triolab Oy

Erityisesti arvostan Joannan käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä valmennustapaa.

Marja Kuronen, Millog Oy

Niin ja Joannasta: Vakuuttava, välittävä, inspiroiva ja luotettava.

Juuso Ihalainen, Nordic First Goal Oy

Joannalla on vahva ja laaja-alainen kokemus vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisestä yrityksissä kaikissa henkilöstöryhmissä aina johdosta tuotantoon.

Taina Rämö-Korpinen, Integro Oy

Vaikuttavuusmittausten tulokset ovat osoittaneet, että toteutetut toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta.

Marja Kuronen, Millog Oy

Joanna on valoisa, valloittava, mukaansa tempaava ja raikkaasti uusia näkökulmia löytävä ja etsivä kehittämiskumppanimme.

Taina Rämö-Korpinen, Integro Oy

Lähes kymmenen vuoden aikana olemme tehneet runsaasti yhteistyötä sekä konserni- että yritystasolla, ja olemme olleet tyytyväisiä.

Kai Rantanen, Triolab Oy

Jokaisen coaching tapaamisen jälkeen pää oli tehnyt töitä. Työpöydälle oli tullut kolme toteutettavaa ideaa sekä tietenkin myös kotiläksyjä seuraavaan tapaamiseen.

Juuso Ihalainen, Nordic First Goal Oy

Integro Oy ja Confiar ovat tehneet yhteistyötä jo muutaman vuoden ajan yhteisen intohimomme, asiakaskohtaamisten, kehittämisessä.

Taina Rämö-Korpinen, Integro Oy

”Yrityskulttuuri erottaa menestyvät yritykset. Minkälainen on teidän yrityskulttuurinne?”

Varaa ilmainen kartoitus

”Yksilöllistä, luottamuksellista ja ammattitaitoista yhteistyötä asiakkaan kanssa – asiakkaan parhaaksi”

Yhteistyömme alkaa nykytilan arvioinnilla. Analysoimme yhdessä lähtötilannetta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuuden muutoksiin. Määrittelemme tavoitetilan, aikataulun ja valitsemme käytettävät menetelmät sekä työkalut, joilla saavutamme tavoitteet. Onnistunut yhteistyö vaatii myös selkeät asiakaskohtaiset mittarit, joiden avulla seuraamme ja tuemme muutoksen etenemistä.

Olemme mukana uudistamassa yritysten toimintakulttuuria. Autamme työyhteisön jokaista jäsentä löytämään oman työnsä arvon ja merkityksen yrityksen menestykselle. Onnistunut muutos ulottuu jokaisen työpanokseen ja siitä muodostuu näin vakiintunut tapa toimia – oikeanlainen yrityskulttuuri.

Menestyvän yrityksen elementit

Varaa aika ilmaiseen tilannekartoitukseen.

Yksilöllistä, luottamuksellista ja ammattitaitoista yhteistyötä.

Varaa tilanneanalyysi tästä