Tehtävämme

Tehtävämme on auttaa asiakasyrityksiemme henkilöstöä – johtoa, esimiehiä, myyjiä, asiantuntijoita – työskentelemään täydellä potentiaalillaan.

Lue lisää
Hyvin johdettu työyhteisö on hyvinvoiva, motivoitunut ja tuottaa toivottua tulosta. Merkittävästi parempia tuloksia saadaan aikaiseksi, kun johtamisessa ja yhteistyössä toteutuu keskinäinen arvostus – jokaisella on kokemus oman työn merkityksestä. Autamme ja tuemme asiakkaitamme hyvässä johtamisessa, asiakastyössä ja sisäisessä yhteistyössä, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat.

Digitaalinen viestintä on nopeuttanut ja monipuolistanut kommunikointimahdollisuuksia. Siinä piilee myös haaste – on tietoisesti valittava oikeat viestintäkanavat ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kommunikointia hoidetaan jopa liiaksi sähköisesti. Entistäkin tärkeämmäksi tässä ajassa on tullut ihmisten välinen aito kohtaaminen ja onnistunut vuorovaikutus. Hyvin usein yritysten erilaiset haasteet liittyvät puutteelliseen kommunikaatioon. Menestyäkseen tulee onnistua niin asiakaskohtaamisissa kuin sisäisissä kohtaamisissa. Onnistua oikea-aikaisesti, riittävästi ja oikealla tavalla suhteessa asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin.

Muutos on usein liian hidasta ja lähes aina tekijälleen vaikeaa. Tehtävämme on vauhdittaa, tukea ja varmistaa haluttua muutosta sekä aikaansaada todennettavia tuloksia.

Confiar Oy - esittelyvideo


Asiakaskohtaaminen

Myyntityö on murroksessa hyvin monin eri tavoin. Tiedon saatavuus, vaihtoehtojen määrä, markkinoiden läpinäkyvyys, vertailtavuus, digitaaliset palvelut. Asiakkaalla on enemmän tietoa ja mahdollisuuksia kuin koskaan. Asiakas on ”valtaistunut”. Kaikki nämä asiat haastavat myyjän, myyntityön ja asiakaspalvelun.

Lue lisää
Taidot kohdata asiakas ja kyetä vaikuttamaan, erottautumaan ovat nousseet vielä suurempaan arvoon ja siksi myyjän on syytä kehittyä entistäkin taitavammaksi vaikuttamisen ammattilaisiksi. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vaikuttaa.

Asiakkaat ovat erilaisia – heillä on erilaisia tarpeita ja odotuksia, he vakuuttuvat erilaisista asioista, heidän päätöksiään ohjaavat erilaiset motiivit. Asiakaskohtaamisissa nämä seikat ovat aina läsnä. Niiden tunnistaminen avaa mahdollisuudet oikeanlaiseen vaikuttamiseen.

Asiakaskohtaamisen taitoja voi kehittää. Myynti-Peilin avulla tiedostat omat vahvuutesi ja mahdolliset kompastuskivesi myyjänä. Opit tunnistamaan asiakkaiden käyttäytymistyyliin liittyvät tarpeet, toiveet ja odotukset yhteistyön suhteen. Tilannetajusi kehittyy ja osaat toimia tilanneherkästi ja tehokkaasti F2F –asiakaskohtaamisissa.

Kenelle on hyötyä asiakaskohtaamistaitojen kehittämisestä? Kaikille, joiden onnistuminen asiakaskohtaamisissa on yrityksen kriittinen menestystekijä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä niin jatketaan aiheesta!

Asiakaskohtaaminen - esittelyvideo


Joanna

Luottamus ja sitoutuminen ovat avainsanoja työssäni. Ilman luottamusta ei synny tuloksia.

Lue lisää
Olen ratkaisukeskeinen tuloksentekijä. Vien erilaiset muutoshankkeet yhdessä määriteltyyn lopputulokseen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Niin henkilöstöön liittyvät kuin taloudellisetkin onnistumiset saavutetaan ihmisten toiminnan kautta. On siis ratkaisevan tärkeää saada ihmiset mukaan muutokseen, motivoitumaan ja innostumaan omasta työstään.

Olen saanut kiitosta kyvystäni innostaa ja samalla haastaa ihmisiä rakentavasti. Konsulttivuosieni aikana olen työskennellyt lukuisissa erilaisissa kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten yritysten tulosten parantamiseksi.

Kokemuksen lisäksi valttikorttini on jatkuva itseni kehittäminen. Työelämä on jatkuvassa murroksessa. Pysyn kehityksen kärjessä lukemalla ja kouluttautumalla sekä tekemällä yhteistyötä osaavien kollegojen ja kumppaniyritysten kanssa. Asiakastyöni onnistumista kuvaa parhaiten se, että asiakassuhteeni ovat pitkäaikaisia. Se on myös paras referenssini.

Joanna - esittelyvideo


Coaching

Hei, olen Joanna Asikainen kokenut työyhteisöjen valmentaja, konsultti ja ratkaisukeskeinen coach.

Miksi coaching on tutkitusti niin vaikuttava menetelmä?

Lue lisää
Työarki on tyypillisesti hyvin kiireistä ja asetetut tavoitteet vaativia. Voi olla, että omaa tekemistä jarruttaa omien ajatusten ”sumuisuus”. Et oikein tiedä, tunnista, miten edetä. Oma osaaminen, potentiaali, saattaa olla osin hukassa.

Coaching auttaa hahmottamaan vaihtoehtoja ja kirkastamaan ajatuksia. Mitkä ovat oleelliset tavoitteeni, missä olen tällä hetkellä, mitkä toimenpiteet auttavat tavoitteiden saavuttamisessa, miten priorisoin tekemiseni ja käytän aikani oikein.

Coaching on voimaannuttava yhteistyöprosessi, jonka aikana coachattava saa tukea, sparria itsensä johtamisessa, omien toimintatapojen vahvuuksien tunnistamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Onnistumista ja menestystä edesauttaa merkittävästi se, että lähtökohtaisesti tunnistat kykysi ja motivaatiosi sekä osaat käyttää käytettävissä olevan ajan oikein – tehden oikeita asioita, riittävästi ja riittävän hyvin.

Miten coahingista voisi olla sinulle apua? Ole ihmeessä yhteydessä niin jatketaan keskustelua..

Coaching - esittelyvideo


Menestyvä tiimi

Mitkä seikat yhdistävät menestyviä tiimejä?

Tiimin tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Tästä huolimatta liian usein yksilöiden etu ajaa tiimin tavoitteiden edelle ja lopputulos ei ole paras mahdollinen. Miten rakentuu menestyvä tiimi?

Lue lisää
Patrick Lencionia vapaasti lainaten se rakentuu seuraavista.

Tavoite

Yhteinen tavoite, jonka jokainen tiimin jäsen on hyväksynyt ja haluaa saavuttaa.

Luottamus

Aito keskinäinen luottamus ja uskallus olla haavoittuvainen. Ei tarvitse piilotella eikä suojautua – ei pelätä taktikointia tai pelaamista. Voi kertoa avoimesti toisten apuun luottaen, jos kokee jonkin asian vaikeaksi, ei kykene, ei osaa tai opi. Kohdataan suoraan, ollaan oikealla tavalla ja oikeissa asioissa avoimia, hyväksytään erilaisuutta – näkemyksiä ja ideoita.

Kyky kohdata konflikteja

Kaikki tiimit tarvitsevat rakentavia konflikteja kasvaakseen. Pahimmillaan tiimeissä kytee pinnan alla kun hankalia asioita ei osata tai uskalleta ottaa käsittelyyn. Ollaan pattitilanteessa ellei kyetä menemään toista kohti vaan jäädään omiin poteroihin. Rakentava konflikti auttaa tuottamaan parhaan ratkaisun nopeimmassa mahdollisessa ajassa.

Sitoutuminen

Yhteisiin päätöksiin sitoutuminen. Tehdään mitä sovitaan. Kannetaan vastuuta ei vain omasta tekemisestä vaan autetaan kollegaa tarvittaessa. Toimiva tiimi sitoutuu yhteisiin päätöksiin, vaikka kaikki eivät olisikaan samaa mieltä. Tiimi on kestävä vain, jos kaikki haluavat sitoutua ja mennä eteenpäin.

Vastuullisuus

Tehokkaat tiimit eivät karta puuttumista toisten tiimiläisten tekemisiin, mutta sekin edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta. Kyse ei ole toisten asioihin puuttumisesta vaan positiivisessa mielessä tilivelvollisuudesta. Näin toimimalla mahdollistetaan korjausliikkeet tekemiseen ja pidetään yllä sovittu laatutaso. Kyse on toisista välittämisestä ja keskinäisestä tukemisesta ei kontrollista.

Otathan yhteyttä, jos haluat keskustella aiheesta lisää!

Menestyvä tiimi - esittelyvideo

Helppouden ansa

18 joulukuun, 2017|0 Comments

”Olisi tämä bisnes kaikkinensa paljon helpompaa, jos viesti menisi perille ja henkilöstömme työpanos olisi sen mukaista, että haluamamme muutokset toimeenpantaisiin. Tuntuu vain siltä, että on tolkuton viive ennen kuin oikeasti alkaa tapahtua ja silloin olla jo pahasti myöhässä”-totesi eräs toimitusjohtaja palaverissamme.

Palautepula käy kalliiksi

18 joulukuun, 2017|0 Comments

Palautteella, toimivalla palautekulttuurilla, on liiketoiminnallinen merkitys. Ei pieni vaan todella merkittävän suuri. Ylivoimaisesti yleisin vastaus on palautteesta puhuttaessa: ”Ei meillä anneta riittävästi palautetta – ei todellakaan.